Εκκληση για να διασωθεί η περιουσία Κωνσταντινούπολης

Τον Κωνσταντινοπολίτη Αλέξανδρο Τσάλα του Ιωάννη - ή όποιον τον γνωρίζει - αναζητά ο κ. Νίκος Ουζούνογλου...
Τον Κωνσταντινοπολίτη Αλέξανδρο Τσάλα  του Ιωάννη - ή όποιον τον γνωρίζει - αναζητά ο κ. Νίκος Ουζούνογλου  για θέμα σχετικό με την διάσωση της ακίνητης περιουσίας του. Υπάρχει και σχετική αναφορά στην εφημερίδα Ραντικάλ, όπως αναφέρει η είδηση που αλιεύσαμε