«Ξεμπλοκάρουν» τα ιδρύματα της μειονότητας οι Τούρκοι

Aρχισε στην Τουρκία η επιστροφή του καθεστώτος του «Ευαγούς ιδρύματος» που είχε αφαιρεθεί παράνομα και καταχρηστικά...
‘Aρχισε στην Τουρκία η επιστροφή του καθεστώτος του «Ευαγούς ιδρύματος» που είχε αφαιρεθεί παράνομα και καταχρηστικά  από ιδρύματα των μειονοτήτων - κύρια της ελληνικής. Η πρώτη πράξη, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, αφορά το ομογενειακό Λύκειο της Κωνσταντινούπολης .  Συγκεκριμένα η  Sabah με τον τίτλο «Επιστροφή καθεστώτος στο ρωμεϊκό Λύκειο μετά από 41 χρόνια» γράφει ότι η Τουρκία επιστρέφει το καθεστώς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Διακαίου των Ευαγών Ιδρυμάτων στις μειονότητες των οποίων είχε ακυρωθεί τα δικαιώματα Ευαγών Ιδρυμάτων. Η πρώτη επιστροφή γίνεται στο Κεντρικό Λύκειο Θηλέων στην περιοχή Πέρα της Πόλης. Στην σειρά περιμένουν τα Ευαγή Ιδρύματα που ανήκουν στην Εβραϊκή και στην Αρμενική κοινότητα. Η απόφαση ελήφθη από την Γενική Δ/ευθυνση Βακουφίων και ξεκίνησαν εργασίες. Το συγκεκριμένο Λύκειο όταν έχασε την ιδιότητα Ευαγούς Ιδρύματος, συνέχισε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα μετά το 1970 και μέχρι το 1999 ως ιδιωτικό σχολείο. Όμως αργότερα έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών. Το Λύκειο αυτό αν και παρείχε εκπαίδευση σε μαθητές της ρωμαϊκής κοινότητας, δεν είχε δικαίωμα σε ακίνητα ούτε και προέβαινε σε δραστηριότητες που συμπεριλαμβανόταν στο πλαίσιο των Ευαγών Ιδρυμάτων. Το Λύκειο αυτό όταν έχασε το καθεστώς του άρχισε να δίνει από τότε νομικό αγώνα. Ο Γενικός Διευθυντης Βακουφίων κ. Αντνάν Ερτέμ που αξιολόγησε την απόφαση στην εφημερίδα είπε ότι οι μειονότητες έχουν ακίνητα τα οποία χαρακτηρίζονται ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που είναι εγγεγραμμένα στο Κτηματολόγιο και ότι αυτά θα πρέπει να καταχωρηθούν ως Ευαγή ιδρύματα . Ο κ. Ερτέμ τόνισε ότι τα εν λόγω ακίνητα είναι εγγεγραμμένα στο όνομα των μειονοτήτων που αναγνωρίζονται με την Συνθήκη της Λοζάνης και τόνισε: « Τα ακίνητα αυτά είχαν καταχωρηθεί πριν το 1970 ως Ευαγή Ιδρύματα αλλά αργότερα σε αυτά είχε ειπωθεί ότι δεν είναι Ευαγή Ιδρύματα. Τώρα εξαλείφουμε αυτήν την σύγχυση». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο κ.Ερτέμ το Λύκειο το οποίο ανήκει στην ελληνική κοινότητα στο εξής θα μπορέσει να αποκτήσει και πάλι όλα τα δικαιώματά του και να έχει δικαιώματα στα δικά του ακίνητα.