ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2014

Βουλγαρία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2014

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ύστερα από πολύωρη συζήτηση, τις μακροοικονομικές προβλέψεις και τα επιμέρους τμήματα του προϋπολογισμού για το 2014.

Ο προϋπολογισμός της Βουλγαρίας προβλέπει έσοδα ύψους 19,26 δισ. λέβα, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 19,11 δισ. λέβα, η οποία αναπροσαρμόστηκε, συμπεριλαμβάνοντας τη νέα εισφορά 20% επί των εσόδων από ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δαπάνες αναπροσαρμόστηκαν επίσης, στα 9,89 δισ. λέβα, έναντι της αρχικής εκτίμησης στα 9,74 λέβα.

Η προβλεπόμενη συνεισφορά της χώρας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 904,69 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του βουλγαρικού προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 1,33 δισ. λέβα. Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 17,3 δισ. λέβα, περιλαμβανομένων των 1,57 δισ. λέβα εταιρικών φόρων, 2,63 δισ. λέβα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 8,28 δισ. λέβα από τον ΦΠΑ και 4,37 δισ. λέβα από ειδικούς φόρους.

Οι μεταφορές κονδυλίων προς τους δήμους ορίζονται σε 2,38 δισ. λέβα, στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση στα 4,93 δισ. λέβα και στο εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας στα 988,6 εκατ. λέβα.

Το αποθεματικό για την οικονομική ανάπτυξη θα αυξηθεί κατά 150 εκατ. λέβα, στα 790 εκατ. λέβα, με στόχο να αξιοποιηθεί για επενδύσεις και προγράμματα στον ενεργειακό τομέα. Ποσό μέχρι 500 εκατ. λέβα του αποθεματικού θα διατεθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ανάπτυξη και ευημερία των περιφερειών. Ποσό έως 100 εκατ. λέβα θα διατεθεί για την υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων αναδιάρθρωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων έως 22 εκατ. ευρώ για την αύξηση των επιδοτήσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έως 20 εκατ. λέβα θα διατεθούν σε προγράμματα καινοτομίας, όσα και για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων.