Πιο απαισιόδοξοι και από τους Έλληνες, οι Γάλλοι επιχειρηματίες

Πιο απαισιόδοξοι και από τους Έλληνες, οι Γάλλοι επιχειρηματίες

Ανησυχία στην Ευρωζώνη για το 2014 προκαλούν οι μεγάλες αποκλίσεις στις προσδοκίες των επιχειρηματιών σε Γερμανία και Γαλλία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας (International Business Report-IBR) της Grant Thornton η οποία διεξήχθη με συμμετοχή 3.500 επιχειρήσεων από 45 χώρες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τη στιγμή που οι επιχειρηματίες στη Γαλλία (η οποία κατατάσσεται στην 45η θέση) είναι οι πιο απαισιόδοξοι, οι επιχειρηματίες στη Γερμανία παραμένουν αισιόδοξοι σχετικά με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και κατατάσσονται στη 12η θέση, δημιουργώντας ανισορροπία που θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια στην ευρωζώνη και να αποτελέσει απειλή για την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας IBR αποκαλύπτουν και κάποια «αναζωπύρωση» της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Ιρλανδία, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι χώρες της ευρωζώνης μπορούν να αλλάξουν την τύχη τους.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται στην 44η θέση (με ποσοστό αισιοδοξίας -20%), οι προσδοκίες των επιχειρηματιών για έσοδα το 4ο τρίμηνο του 2013 άγγιξαν το 34%, σημειώνοντας αύξηση κατά 28% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το 32% των Ελλήνων επιχειρηματιών αναμένει αύξηση εξαγωγών και το 30% αναμένει αύξηση στα κέρδη.

Πιο αισιόδοξοι σε σχέση με το 2012 φαίνεται να είναι οι επιχειρηματίες της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την απασχόληση, καθώς το ποσοστό αυτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης ανέρχεται σε 16%, σε σχέση με το -18% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, τα επίπεδα αισιοδοξίας σε όλη την ευρωζώνη έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους 12 μήνες, παρουσιάζοντας αύξηση από -22% το 4ο τρίμηνο 2012, σε 8% το 4ο τρίμηνο του 2013. Ο κύριος παράγοντας που έχει συμβάλει στη βελτίωση αυτή, είναι η οικονομία της Γερμανίας, όπου τα επίπεδα αισιοδοξίας έχουν αυξηθεί κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε 51% κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι προσδοκίες για έσοδα (51%), κέρδη (46%) και εξαγωγές (26%) έχουν αυξηθεί, επίσης, σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, καμία χώρα δεν είναι τόσο απαισιόδοξη για το 2014, όσο η Γαλλία, με το ποσοστό να αγγίζει το -38%. Οι επιχειρήσεις στη Γαλλία είναι πιο απαισιόδοξες από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (-20%), στην Ισπανία (-9%) και στην Ιταλία (-4%). Οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι, επίσης, και οι πιο απαισιόδοξες σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες τους για έσοδα (8%) και κέρδη (-4%) για το 2014.

Αναφορικά με την Ιρλανδία, η πρώτη χώρα που βγήκε από το μνημόνιο, οι επιχειρήσεις είναι οι πιο αισιόδοξες στην ευρωζώνη, σημειώνοντας ποσοστά 68%, σε σχέση με -2% που καταγράφτηκε πέρυσι. Σύμφωνα με την έρευνα οι επιχειρήσεις στην Ιρλανδία αναμένουν αυξήσεις σε έσοδα (82%), σε κέρδη (58%) και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (38%) σε σύγκριση με τα ποσοστά που καταγραφτήκαν πριν από τρεις και δώδεκα μήνες.