Αυστρία: Μεγάλη αύξηση Ελλήνων, Ισπανών και Πορτογάλων μεταναστών

Αυστρία: Μεγάλη αύξηση Ελλήνων, Ισπανών και Πορτογάλων μεταναστών

Ενώ για πολλά χρόνια δεν έρχονταν στην Αυστρία για εργασία σχεδόν καθόλου πολίτες από Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, η κρίση που οι τρεις νοτιοευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τώρα, ωθεί πολλούς σε μετανάστευση προς την Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα προς την Αυστρία, όπως διαπιστώνεται από τα νέα στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού, που δημοσιοποίησε η Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία.


Με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, η Υπηρεσία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (20%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημερομηνία πριν έναν χρόνο, στον αριθμό των Ελλήνων, Ισπανών και Πορτογάλων που έφθασαν στην Αυστρία σε αναζήτηση εργασίας.

Όπως αναφέρεται σχετικά, ενώ πριν από δέκα χρόνια ζούσαν στην Αυστρία 2.000 Έλληνες, κάπως λιγότεροι Ισπανοί και περίπου 1.000 Πορτογάλοι, ο συνολικός αριθμός των προσώπων από τις τρεις αυτές χώρες που ζουν σήμερα στην Αυστρία ανέρχεται σε 12.500.

Βέβαια, τη μεγαλύτερη ομάδα πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σήμερα στην Αυστρία αποτελούν οι Γερμανοί, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 165.000.

Σύμφωνα με αναλυτές στη Βιέννη, οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την εσωτερική αγορά εργασίας στην ΕΕ, με την Αυστρία να συγκαταλέγεται στις "κερδισμένες" χώρες, καθώς εκείνοι που έρχονται προς αναζήτηση εργασίας διαθέτουν στην πλειονότητά τους εξειδίκευση, καλή εκπαίδευση, που είναι υψηλότερη από τον αυστριακό μέσο όρο.

Στη βάση των νέων στοιχείων της Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, την 1η Ιανουαρίου 2014 ο συνολικός πληθυσμός της Αυστρίας ανερχόταν σε 8.504.850 κατοίκους και από αυτούς τα 7.440.283 ήταν Αυστριακοί υπήκοοι, 517.190 ήταν υπήκοοι από τις υπόλοιπες 27 χώρες-μέλη της ΕΕ και 547.386 υπήκοοι τρίτων χωρών.