Υστερούν οι ευρωπαϊκές χώρες στην καταπολέμηση της διαφθοράς

«Μόνο ικανοποιητική δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της...

«Μόνο ικανοποιητική δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), ο οποίος παρουσίασε στο Στρασβούργο τον απολογισμό δράσης της GRECO για το 2010.


Όπως υπογράμμισε ο Ντράγκο Κος, από τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής διαπιστώνεται υπαναχώρηση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε σχέση με το παρελθόν και η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική.


"Οι πολιτικές που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, εμφανίζονται να υστερούν έναντι των επιτευγμάτων του παρελθόντος και χαρακτηρίζονται από μία υπαναχώρηση", ανέφερε χαρακτηριστικά και ζήτησε την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προκειμένου η GRECO να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της.


Διευκρίνισε, ακόμη, ότι οι έλεγχοι που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή εφεξής, στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έχουν στόχο, τόσο την εξέταση της κατάστασης στον τομέα της ποινικοποίησης της διαφθοράς, όσο και της κατάστασης στον τομέα της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Ο Ντράγκο Κος διευκρίνισε πως πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη δηλώσει στη GRECO ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν βελτιώσεις στη διαφάνεια χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.