Πρώτη η Γαλλία στην εφαρμογή του νόμου για το απαγορευμένο download!

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραμελεί τα προειδοποιητικά μηνύματα θα του επιβάλεται πρόστιμο...

Τα πρώτα μηνύματα  εστάλησαν την Παρασκευή την στιγμή που κάποιοι χρήστες προσπάθησαν να "κατεβάσουν" αρχεία τύπου mp3, ταινίες.Είναι γεγονός ότι η αυστηρή τήρηση του νόμου ξεκινά απο την Γαλλία και την καθιστά μια απο τις χώρες που ήδη καταπολεμούν το έγκλημα αυτο.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που δεν υπακούσει ο χρήστης μετά από το πρώτο μήνυμα, θα λαμβάνει ένα δεύτερο καθώς και μία προειδοποιητική επιστολή.

Αν τότε συνεχίζει το παράνομο «κατέβασμα» είναι βέβαιο ότι όχι μόνο  θα του επιβληθεί πρόστιμο αλλά θα διακοπεί και η σύνδεσή του για έως και ένα έτος.