Αυξήθηκαν οι φτωχοί στην Αμερική

Αυξήθηκαν οι φτωχοί στην Αμερική

Kαθόλου ελπιδοφόρα δεν είναι τα νούμερα που αφορούν τον πληθυσμό της Αμερικής που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το 2010 λοιπόν έφτασε στα 49,1 εκατομμύρια, σύμφωνα με έναν νέο πιο ευρύτερο τρόπο μέτρησης της φτώχειας, που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο απογραφής των ΗΠΑ.Παρουσιάζεται μια αύξηση σε σχέση με τον Σεπτεμβριο όταν   οι φτωχοί στις ΗΠΑ υπολογίζονταν στα 46,2 εκατομμύρια.    Το νέο μέτρο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της φτώχειας, περιλαμβάνοντας τα κυβερνητικά επιδόματα που παρέχονται στους φτωχούς και τα έξοδά τους.  

  Τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά φτώχειας έχουν μειωθεί μεταξύ των παιδιών και των μαύρων αλλά έχουν αυξηθεί για τους λευκούς, τους Ασιάτες, τους Ισπανόφωνους και τους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν υψηλά ιατρικά έξοδα.   

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το ποσοστό φτώχειας αγγίζει το 16% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το ίδιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο βρισκόταν στο 15,1%.    Ακόμη, το όριο της φτώχειας ανέβηκε στο ετήσιο εισόδημα των 24.343 δολαρίων για μία οικογένεια δύο ενηλίκων και δύο παιδιών, ενώ το προηγούμενο ετήσιο εισόδημα ήταν στα 22.113 δολάρια.