Τρόικα: Επαφές με Αρχή Εξυγίανσης, Κεφαλαιαγορά, πρώην Λαϊκή

Τρόικα: Επαφές με Αρχή Εξυγίανσης, Κεφαλαιαγορά, πρώην Λαϊκή

Συνάντηση με τους επικεφαλής της Τρόικας είχε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών η Αρχή Εξυγίανσης, που περιλαμβάνει τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου.

Στη συνάντηση, ακολούθως, θα συμμετάσχει και η Διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Άντρη Αντωνιάδου, η οποία θα προβεί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, σε παρουσίαση του οδικού χάρτη για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διάφορες θυγατρικές της τράπεζας στο εξωτερικό.

Επίσης, η κ. Αντωνιάδου θα αναφερθεί στο πού βρίσκεται το θέμα της ανάληψης από διεθνή οίκο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η πρώην Λαϊκή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου και ανέρχονται στο 18%.

Εξάλλου, σε τεχνοκρατικό επίπεδο θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων της ομάδας της Τρόικας τα κλειστά επαγγέλματα, το σύστημα υγείας και τα μακροοικονομικά, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου.

Στις 14:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προγραμματισμού συνάντηση με αντικείμενο το πλαίσιο που διέπει το νόμο περί πτωχεύσεων. Στη συνάντηση θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας, του Ανώτατου Δικαστηρίου και ο Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής.

Στις 14:00 στο Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων της Τρόικας με την Κεντρική Τράπεζα για συζήτηση των μακροοικονομικών.

Στις 16:00, στο Γραφείο Προγραμματισμού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας.