Επενδύσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας, ναυτιλία στις επαφές τρόικας

Επενδύσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας, ναυτιλία στις επαφές τρόικας

Nαυτιλία, επενδύσεις και έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο των επαφών της Τρόικας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα τεχνοκράτες της Τρόικας θα συναντηθούν με αντιπροσωπεία του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και με αντιπροσωπεία του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων. Επιπλέον, εξεταστεί το φλέγον θέμα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.

Τέλος οι επικεφαλής της Τρόικα θα συναντηθούν με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.