Στο -5,3% η ύφεση στην Κύπρο στο τέλος του 2013

Στο -5,3% η ύφεση στην Κύπρο στο τέλος του 2013

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται επίσης στο -5,3%, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Aρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (Βιομηχανία, Κατασκευές ), όπως επίσης οι τομείς των Τραπεζών, των Μεταφορών, του Εμπορίου και των λοιπών Υπηρεσιών. Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο τομέας του Τουρισμού.