Νέα μετοχική σύνθεση στα ραδιόφωνα 88.6 FM, Pepper 96.6, Oasis 88

Νέα μετοχική σύνθεση στα ραδιόφωνα  88.6 FM, Pepper 96.6,  Oasis 88

Σύμφωνα με το ΕΣΡ έγινε νέα μετοχική σύνθεση, για τον Pepper 96.6, τον 88.6 FM (πρώην NRJ) και τον Oasis 88.

Η εταιρία του νέου επιχειρηματικού διδύμου εισήλθε αυτούσια στους 88.6 με πλειοψηφικό ποσοστό 77%, ενώ μέσω της εταιρίας της συχνότητας, αποκτήθηκε και το πλειοψηφικό πακέτο της αντίστοιχης του Pepper 96.6 (71,43%). Αμετάβλητη παρέμεινε η μετοχική σύνθεση του Oasis 88, ο οποίος ανήκει στις εταιρίες των 88.6 και Pepper 96.6 με 50% στην καθεμία.