Νέο σύστημα για την αγοραπωλησία του διαφημιστικού χρόνου στην TV

Νέο σύστημα για την αγοραπωλησία του διαφημιστικού χρόνου στην TV

Σε διαβούλευση θα μπεί νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αγοράς και πώλησης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνο.

Η όλη διαδικασία θα περνάει από ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσα απ’ το οποίο θα διατίθεται ο διαφημιστικός χρόνος από τα κανάλια όχι μόνο προς τα mediashops και τους διαφημιστές, αλλά και απευθείας προς τους ίδιους τους διαφημιζόμενους.

Στην πλατφόρμα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2017 συμμετέχουν μόνο τα εθνικής εμβέλειας δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια που λειτουργούν νόμιμα , καθώς και διαφημιστικές εταιρίες, media shops, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Διαχειριστής του μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα υπόκειται στις αυστηρές προϋποθέσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Ο Διαχειριστής θα παρέχει όλα τα στοιχεία των συναλλαγών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Tο 10% των συναλλαγών θα πηγαίνει στο ΕΚΟΜΕ με στόχο τη διάσωση ιστορικών αρχείων, την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παιδείας και την ανάπτυξη οπτικοακουστικής και της δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Σκοπός είναι η διαφάνεια σε κάθε είδους συναλλαγή που αφορά στη διάθεση του διαφημιστικού χρόνου, ο περιορισμός του φαινομένου φοροδιαφυγής, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων –όπως τα παιδιά.

ΠΗΓΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ