Ανανέωση θητείας σε προϊσταμένους της ΕΡΤ

Ανανέωση θητείας σε προϊσταμένους της ΕΡΤ

Σε ανανέωση της θητείας για έναν ακόμη χρόνο (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017) 12 συνολικά στελεχών της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε θέσεις προϊσταμένων, προχώρησε η διοίκηση της ΕΡΤ, διατηρώντας την ισορροπία στις μεσαίες θέσεις στελεχικού δυναμικού.

Η ανανέωση αφορά τους Δ. Γαζιδέλλη, Ε. Φαραντάκη, Κ. Νικολάου, Κ. Μάλαμα, Λ. Μαγγέρα, Χ. Παπαγεωργόπουλο, Κρ. Κανάβα, Π. Αθανασόπουλο, Μ.Δ. Νούτζεντ, Στ. Παύλου, Π. Ρώτα και Κ. Γόντικα. Εκκρεμεί η ανανέωση θητείας στον Τομέα της Ενημέρωσης για την ΕΡΤ στην Αθήνα και την ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, όπως διαβάζουμε στις "Τυπολογίες".