Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Νέα παράταση δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...

Νέα παράταση δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, λόγω της αύξησης του αριθμού υποβολής των αιτήσεων, που πλέον ξεπερνούν τις 250.000. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου είναι οι ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, που δικαιούνται αύξηση 20%-30% στα οικιακά τιμολόγια με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να γνωστοποιούν:

Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), καθώς και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και του ΑΦΜ, ενώ σε περίπτωση που είναι έγγαμοι, θα πρέπει να δώσουν και τα στοιχεία του/της συζύγου τους.

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, δεν απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, ακόμη κι αν έχει λήξει. Επίσης, δεν χρειάζεται καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ στις περιπτώσεις που αυτή έγινε, θα υπάρξει συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και τηλεφωνικά στα 210 97 97 400

και 210 92 98 000.

πηγή: newscode.gr