Περιβαλλοντική αναβάθμιση πέντε δημόσιων κτιρίων

Περιβαλλοντική αναβάθμιση πέντε δημόσιων κτιρίων
Με πρόσκληση ύψους 750.000 ευρώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"...

Με πρόσκληση ύψους 750.000 ευρώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ) καλεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης πέντε κτιρίων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα με τη συμμετοχή Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα μέσω των ΕΕΥ και θα συμβάλλουν στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Το ΚΑΠΕ θα λειτουργήσει στο εν λόγω έργο ως δικαιούχος- φορέας υλοποίησης αναλαμβάνοντας:

- τον προσδιορισμό μεγάλων καταναλωτών ενέργειας του δημόσιου τομέα με σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας,

- την τεχνική περιγραφή και προετοιμασία διαδικασίας για τη συνεργασία Δημόσιου φορέα και ΕΕΥ,

- την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και τέλος

- την αποτίμηση αποτελεσμάτων και δράσεις διάδοσης της αγοράς των ΕΕΥ.

Η επιλογή των πέντε κτιρίων προϋποθέτει το ενδιαφέρον από πλευράς των διοικήσεων των οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα κτίρια. Ακολούθως, η επίσκεψη Ενεργειακών Επιθεωρητών θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Θα δημιουργηθεί μητρώο ΕΕΥ στο ΚΑΠΕ και οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών που θα επιλεγούν για την υλοποίηση των εν λόγω πιλοτικών δράσεων θα πρέπει να αποδεχθούν τις προτάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σημειώνεται ότι στόχος του έργου είναι αφενός η ανάδειξη του υποδειγματικού ρόλου του δημόσιου τομέα στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Και, αφετέρου, στην κινητοποίηση των αντίστοιχων εταιριών και φορέων της αγοράς ενέργειας ώστε να παρέχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.