Αυξήσεις στο φυσικό αέριο

Αυξήσεις στο φυσικό αέριο
Αύξηση της τάξης του 1,2 στα πάγια φυσικού αερίου θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου αναφέρει η Εταιρεία Παροχής...

Αύξηση της τάξης του 1,2 στα πάγια φυσικού αερίου θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου αναφέρει η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής (ΕΠΑ Αττικής) σε σημερινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΕΠΑ, για ένα διαμέρισμα που καταναλώνει ετησίως 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, η επιβάρυνση από τη μεταβολή αυτή (από το 20 στο 18 %) είναι της τάξεως των €15/χρόνο και «δεν επηρεάζει ουσιαστικά το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης» των καταναλωτών που έχουν επιλέξει φυσικό αέριο.

Αναλυτικά, η ΕΠΑ Αττικής αναφέρει τα εξής:

-Από την 1η Ιανουαρίου 2011, η ΕΠΑ Αττικής προχώρησε σε αναπροσαρμογή της τάξεως του 1,2% στη χρέωση ισχύος (πάγιο) των διμηνιαίων λογαριασμών φυσικού αερίου, βάσει του αποπληθωριστή ΑΕΠ 2009. Πρόκειται για μια μικρή μεταβολή λαμβάνοντας υπόψη ότι το πάγιο αποτελεί μόλις το 1,5% του ετήσιου κόστους μίας πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση.

-Επιπλέον η τιμή του Φυσικού Αερίου επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και όπως όλα τα αγαθά, από τις μεταβολές των φόρων που επιβάλει το κράτος. Έτσι, από την 1/1/2011, ο συντελεστής ΦΠΑ του φυσικού αερίου αυξήθηκε από το 11% στο 13%, γεγονός που συνέβαλλε στη σχετική αναπροσαρμογή του ποσοστού εξοικονόμησης του φυσικού αερίου σε 18% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία έχει επίσης τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2011. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι για ένα διαμέρισμα που καταναλώνει ετησίως 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, η επιβάρυνση είναι της τάξεως των 15 ευρώ το χρόνο.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Αττική το τελευταίο τετράμηνο έχει αυξηθεί συνολικά κατά 16 % (από 0,04677 ευρώ ανά κιλοβατώρα το Νοέμβριο σε 0,05428 το Φεβρουάριο), καθώς ακολουθεί τις αυξήσεις του πετρελαίου θέρμανσης.