Νέα παράταση για τους ημιυπαίθριους, λόγω Καλλικράτη...

Νέα παράταση για τους ημιυπαίθριους, λόγω Καλλικράτη...
Η... απορρύθμιση του Καλλικράτη αναγκάζει την κυβέρνηση να δώσει και δεύτερη παράταση στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους...

Η... απορρύθμιση του Καλλικράτη αναγκάζει την κυβέρνηση να δώσει και δεύτερη παράταση στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους. Το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη νέα παράταση, που θα έχει χρονικό ορίζοντα άλλους δύο μήνες, δηλαδή θα πηγαίνει μέχρι τέλος Απριλίου.

Από την αρχή του έτους, οι πολεοδομίες υπολειτουργούν. Η δεδομένη έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με τη μεταφορά τους με «ρυθμούς χελώνας» από τις νομαρχίες στους δήμους, έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες που σπεύδουν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους να ταλαιπωρούνται απίστευτα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν Πολεοδομίες, όπως στη λεωφόρο Συγγρού, που αδυνατούν να περάσουν από το πρωτόκολλο τους φακέλους των πολιτών, όπως είναι υποχρεωτικό.

Χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, εάν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου, οι φάκελοι είναι σα να μην κατατέθηκαν ποτέ, άρα μένουν χιλιάδες ημιυπαίθριοι χώροι εκτός ρύθμισης.