Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
Πέντε βασικές συμβουλές εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν...

Πέντε βασικές συμβουλές εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει:

1. Να ζητούν τα στοιχεία του πωλητή και της εταιρείας που εκπροσωπεί,

2. Να γνωρίζουν το πόση ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν

3. Να μην βιάζονται να υπογράψουν συμβόλαιο.

4. Να συγκρίνουν σχολαστικά τις ανταγωνιστικές προσφορές, συγκρίνοντας τα όμοια πράγματα και

5. Να ελέγχουν τους υπόλοιπους όρους του συμβολαίου πέραν της τιμής, όπως τον τρόπο πληρωμής, την ελάχιστη διάρκεια, το «πέναλτι» σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης, τις εγγυήσεις και το χρόνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

Επίσης, η ΡΑΕ, στα πλαίσια της διερεύνησης καταγγελιών για αθέμιτες πρακτικές και παραπλανητική διαφήμιση στην αγορά ηλεκτρισμού, κάλεσε τη ΔΕΗ και 11 εναλλακτικούς προμηθευτές να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης, με επιστολή της, ζήτησε από τους προμηθευτές να υποβάλλουν τα εξής στοιχεία σε διάστημα 20 ημερών:

1. Τυπικές Συμβάσεις Προμήθειας (υφιστάμενες και προτεινόμενες), όπου περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί προσφερόμενοι όροι.

2. Τις ισχύουσες χρεώσεις (τιμολόγια) για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Το σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προμήθειας στον καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης.

πηγή: newscode.gr