Αυξάνονται οι ''πράσινες" επενδύσεις

Αυξάνονται οι ''πράσινες" επενδύσεις
Αυξήθηκαν κατά 19 δισ.ευρώ το 2010 οι χρηματοδοτήσεις...

Αυξήθηκαν κατά 19 δισ.ευρώ το 2010 οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για «πράσινες» δράσεις.

Οι ενισχύσεις αυτές αποτελούν το 30% των συνολικών χορηγήσεων της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της ΕΕ.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας, που επανέρχονται στα προ κρίσης επίπεδα, στήριξαν 460 έργα μεγάλης κλίμακας και εστιάζονται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αειφόρων μεταφορών.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ χορήγησε 2 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα το 2010.