Πού πάνε οι λαμπτήρες ανακύκλωσης όταν πεθαίνουν;

Πού πάνε οι λαμπτήρες ανακύκλωσης όταν πεθαίνουν;
Μα φυσικά, η ανακύκλωσή τους συνεχίζεται για πάντα....

Μα φυσικά, η ανακύκλωσή τους συνεχίζεται για πάντα!

Εντάξει, σας πείσαμε να χρησιμοποιείτε μόνο οικολογικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, πρέπει όμως πρέπει να σας ενημερώσουμε και για τα παρελκόμενα.

Για παράδειγμα, αυτό που πρέπει να έχετε οπωσδήποτε στο μυαλό σας είναι πως αυτού του είδους οι λαμπτήρες πρέπει οπωσδήποτε να ανακυκλώνονται, καθώς καθένας από αυτούς περιέχει ελάχιστη ποσότητα υδραργύρου. Αυτή η ποσότητα μόνη της δεν είναι επικίνδυνη. Αν όμως βρεθούν όλοι μαζί πεταμένοι στις χωματερές, τότε η οικολογική καταστροφή που μπορεί να δημιουργηθεί είναι αρκετά σοβαρή.

Στη χώρα μας η ανακύκλωσή τους πραγματοποιείται από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία διαθέτει 141 σημεία απόθεσης σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στο www.electrocycle.gr μπορείτε να βρείτε αν ο δήμος σας είναι συμβεβλημένος και σε ποια σημεία μπορείτε να παραδώσετε τις χρησιμοποιημένες λάμπες σας.

 

Πηγή:queen.gr