Προβληματισμός για την ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Προβληματισμός για την ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συζητήθηκαν εκ νέου στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, με τη Διοίκηση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Σύμφωνα με το ΣΠΕΦ, το επόμενο «πακέτο» μέτρων για την αγορά «που θα εξομαλύνουν οικονομικά οριστικά την αγορά ΑΠΕ με δίκαιο και αναλογικό τρόπο προς όλους, θα οριστικοποιηθεί ανυπερθέτως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου». Από την πλευρά του υπουργείου τονίστηκε ότι απώτερος στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των ΑΠΕ, σε βιώσιμο και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον.

«Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται όλες οι ενέργειες του ΥΠΕΚΑ μέσω της αναδιοργάνωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, της εξάλειψης του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και της σταθεροποίησης της αγοράς», τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Στα αιτήματα που έθεσε ο ΣΠΕΦ περιλαμβάνονται η ίση μεταχείριση των παραγωγών ως προς τις πληρωμές για την ενέργεια που εγχέουν στο σύστημα, η άμεση εκκίνηση εκκίνησης των πληρωμών για την παραγωγή του Μαρτίου, ο συμψηφισμός των φορολογικών υποχρεώσεων των παραγωγών με τα ληξηπρόθεσμα ποσά που τους οφείλονται, η αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων, κ.α. Στη συνάντηση μετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κώστας Μαθιουδάκης.