Μικροτσίπ σε ψάρια του Νέστου!

Μικροτσίπ σε ψάρια του Νέστου!
Εμφυτεύματα μικροτσίπ σε ψάρια στο Νέστο Καβάλας τοποθέτησε...

Εμφυτεύματα μικροτσίπ σε ψάρια στο Νέστο Καβάλας τοποθέτησε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), σε μια προσπάθεια δημιουργία περάσματος ψαριών στο αρδευτικό φράγμα Τοξοτών στον ποταμό Νέστο.

Σε μελέτη που εκπονήθηκε τονίζεται ότι η αδυναμία μετακίνησης των πληθυσμών των διαφόρων ειδών ιχθυοπανίδας λόγω της ύπαρξης φραγμάτων και άλλων τεχνικών ή φυσικών εμποδίων που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού Νέστου και των παραπόταμών του μπορεί να επιλυθεί εν μέρει με την κατασκευή σκαλών ψαριών, παρακαμπτήριων καναλιών ή άλλων συστημάτων μεταφοράς των ψαριών.

Ο σχεδιασμός της κατασκευής αυτών των συστημάτων πρέπει να γίνει με βάση ορισμένων πτυχών όπως της συμπεριφοράς των μεταναστευτικών ψαριών και της ταχύτητας με την οποία κολυμπούν.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής τη έρευνας τοποθετήθηκαν πιλοτικά μικροτσίπ σε ψάρια!