Και η ανακύκλωση περνάει κρίση!

Και η ανακύκλωση περνάει κρίση!
Οι Έλληνες δεν ανακυκλώνουν τα προϊόντα που καταναλώνουν, όχι γιατί άλλαξαν συνήθειες...

Μαρία Πανάγου

Οι Έλληνες δεν ανακυκλώνουν τα προϊόντα που καταναλώνουν, όχι γιατί άλλαξαν συνήθειες ή έπαψαν να έχουν οικολογική συνείδηση αλλά γιατί σταμάτησαν, λόγω οικονομικών δυσκολιών, να ξοδεύουν πολλά. Η υπερκαταναλωτική νοοτροπία του Έλληνα αποτελεί πια παρελθόν, αφού οι κάτοικοι της χώρας μας περιορίζονται πλέον στα απολύτως αναγκαία.

Η Ελλάδα μπορεί να παράγει περίπου 5 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων ημερησίως, εκ των οποίων όμως ανακυκλώνεται μόνο το 6,9%. Ακόμη κι αν η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση –μετά τη Γερμανία- σε τοποθετήσεις κάδων ανακύκλωσης, οι κάδοι αυτοί δεν γεμίζουν τώρα πια εντελώς αν και γενικότερα, το ποσοστό συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών είναι σημαντικά υψηλότερο από το στόχο που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη.

Για παράδειγμα το ποσοστό συλλογής μπαταριών έφτασε το 33% πιο πολύ από το 25% που η Ε.Ε. περίμενε από μας.
Ένας άλλος λόγος πάντως που τα ποσοστά των ανακυκλώσιμων προϊόντων βρίσκονται σε πτώση είναι και το παραεμπόριο που προκαλεί σημαντικές απώλειες στα θεσμοθετημένα συστήματα.