Όχι και τόσο οικολογικά τα βιοκαύσιμα

Όχι και τόσο οικολογικά τα βιοκαύσιμα
Το συμβούλιο βιοηθικής του Νάφιλντ περιγράφει ως ζοφερή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πολιτική της Ευρώπης με τα βιοκαύσιμα.

Το συμβούλιο βιοηθικής του Νάφιλντ περιγράφει ως ζοφερή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πολιτική της Ευρώπης με τα βιοκαύσιμα.

Το κέρδος για τις αναπτυγμένες χώρες είναι αυτοσκοπός. Με αυτή τον συντελεστή επιταχύνεται αλματωδώς η παραγωγή βιοκαυσίμων με αποτέλεσμα να αποψιλώνονται δάση, να εκτοπίζονται ντόπιοι πληθυσμοί, να εκμεταλλεύονται εργάτες σε συνθήκες δουλείας και να βάλλεται η άγρια ζωή και τα υπό εξαφάνιση είδη στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα «πιο φιλικά προς το περιβάλλον» καύσιμα όπως τα χαρακτηρίζουν κάθε άλλο παρά δικαιώνουν τον χαρακτηρισμό τους. Οι ερευνητές μάλιστα χαρακτηρίζουν ως ανήθικες τις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν σαν στόχο μέχρι το 2020 το 10% των καυσίμων να είναι βιοκαύσιμα ώστε να μειωθεί η παραγωγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Περισσότερα στο queen.gr