Ελληνοϊσραηλινή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

Ελληνοϊσραηλινή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

Tην εντατικοποίηση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτων επεδίωξε κατά την  επίσκεψη στο Τελ Αβιβ  ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου.


Ο ΥΠΕΚΑ συναντήθηκε με τους ομολόγους του υπουργούς Υποδομών με αρμοδιότητα για θέματα ενέργειας, Ούζι Λάνταου, και Περιβάλλοντος, Γκίλαντ Ερντάν

Οι δυνατότητες  στενής εμπορικής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης όπως σημείωσε  ο κ. Παπακωνσταντίνου,  ενώ έκανε λόγο για  ανταλλαγή τεχνογνωσίας και  πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης υδατικών πόρων – όπως τεχνολογίες αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίησης υδάτων – και της ενέργειας – ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές.

Όπως φαίνεται οι δύο πλευρές στέκονται θετικά ως προς την περαιτέρω προώθηση αυτών των συνεργασιών και είναι «πολύ κοντά» στη συμφωνία κοινών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο ειδικών μνημονίων συνεννόησης.

Επίσης μπορεί να αναπτυχθεί εντονότερη συνεργασία σε τομείς όπως της επεξεργασίας και αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.