ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς επιλέγουν πάροχο ενέργειας οι Έλληνες

Πώς επιλέγουν πάροχο ενέργειας οι Έλληνες

Μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια επιστρατεύουν οι καταναλωτές -τόσο οικιακοί όσο και επιχειρηματίες- κατά την επιλογή παρόχου ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο που παίζουν η αξιοπιστία, η διαφάνεια, αλλά και το μέγεθος των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από αποτελέσματα ερευνών, το κόστος της ενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο, δεν είναι όμως ο μοναδικός λόγος επιλογής παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή και φυσικού αερίου. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν καταναλωτές που «ζυγίζουν» περισσότερο την αξιοπιστία, αλλά και το μέγεθος του παρόχου, έναντι μικροδιαφορών στις χρεώσεις.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, το εύρημα αυτό είναι απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κάποιος τη σημασία της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, την ευκολία στη συνεννόηση με την εταιρεία, αλλά και την ασφάλεια που δίνει η αίσθηση της συνεργασίας με επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και φήμης. Ειδικά σε μια κατακερματισμένη αγορά, οι καταναλωτές -και λογικά- λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά από ποιοτικά κριτήρια τα οποία τους ωθούν σε συγκεκριμένες επιλογές.

Έτσι, πέρα από το κόστος, σημαντικό ρόλο για την επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας παίζουν η αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας, καθώς και οι ξεκάθαρες χρεώσεις. Επιπλέον παράγοντας επιλογής είναι το ενδιαφέρον της εταιρείας προς τον πελάτη της αλλά και το μέγεθός της.

Αναλυτικά, στο κομμάτι της αξιοπιστίας, οι καταναλωτές, ιδιώτες αλλά και (κυρίως) επαγγελματίες βάζουν πολύ ψηλά στη λίστα των κριτηρίων τους το γεγονός ότι μια εταιρεία πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται, δεν καθυστερεί ούτε βρίσκει προφάσεις για να αλλάξει τους όρους των συμβολαίων.

Αντίστοιχα, και σχετικό με τα παραπάνω, είναι η ύπαρξη ξεκάθαρων χρεώσεων, καθώς οι καταναλωτές έχουν «αλλεργία» στα ψιλά γράμματα αλλά και στους όρους που αλλάζουν μονομερώς από την πλευρά του παρόχου. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι οι εταιρείες ενημερώνουν έγκαιρα τους πελάτες, ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματά τους και καλύπτουν προληπτικά τις ανάγκες τους έχει βαρύνουσα σημασία.

Τέλος, η φήμη της εταιρείας, ο εύρωστος ισολογισμός αλλά και η ευρύτερα καλή εικόνα της δημιουργούν την αίσθηση της αξιοπιστίας, επηρεάζοντας σημαντικά την επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr