Ωρολογιακή βόμβα η μείωση των συντάξεων

Ωρολογιακή βόμβα η μείωση των συντάξεων

Τα κρυμμένα μυστικά της μείωσης των συντάξεων

Μια... ωρολογιακή βόμβα για τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις είναι κρυμμένη... στις 174 σελίδες του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ωρολογιακή βόμβα μπορεί να σκάσει... το 2019, αλλά ίσως και το 2018 ή το 2017 καθώς ενώ με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις "προστατεύονται" μέχρι την 1.1.2019, άλλοι όροι του νομοσχεδίου μπορεί να σπρώξουν πιο κοντά μας αυτή την ημερομηνία. Ο επαναϋπολογισμός τους με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, που αναλογικά για τις περισσότερες σημερινές συντάξεις θα σημαίνει μείωση, μπορεί να έρθει από το 2017 ή το 2018 αν απαιτηθεί από τις συνθήκες...

Μπορεί λοιπόν οι συντάξεις να μειωθούν ακόμη και από το 2017;
Το νέο νομοσχέδιο το αφήνει ανοιχτό, γιατί το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει πως η κυβέρνηση μπορεί να αναπροσαρμόσει από την 1.1.2017 τις συντάξεις ανάλογα με τις εξελίξεις στο ΑΕΠ και τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Δηλαδή η στιγμή του επαναϋπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων θα καθοριστεί από τις οικονομικές αντοχές του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι αντοχές του ασφαλιστικού θα εκτιμηθούν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Κομισιόν, ενώ η κυβέρνηση θα προσαρμόσει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες με "ειδικό νόμο".

Ειδικότερα, αναμένονται οι προβολές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, οι οποίες – αφού περάσουν από το test της Κομισιόν - θα "κρίνουν" αν θα χρειαστεί ειδικός νόμος για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ανά τριετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Από πότε όμως θα μπορούν να επανυπολογιστούν οι συντάξεις;

Τα τεχνικά δεδομένα θα είναι στη διάθεση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1.1.2018 οπότε και θα μπορεί να γίνει επαναϋπολογισμός των συντάξεων που είχαν καταβληθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου. Έτσι από την 1.1.2018 και έπειτα θα είναι δυνατός ο επαναϋπολογισμός των σημερινών συντάξεων.

Αυτο σημαίνει ότι από 1.1.2018 θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι συντάξεις στα νέα τους δεδομένα αφού η διαδικασία του "συμψηφισμού" και της "προσαύξησης" θα μπορεί να γίνει, από τεχνικής άποψης, από την 1.1.2018, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο επαναϋπολογισμός θα γίνει από την 1.1.2019.

Ωστόσο το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναφέρει πως "μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014.

Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων".

Έτσι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν προσδιορίζει, εάν αυτός ο "συμψηφισμός" θα γίνει μόνο το 2019 ή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, προσδιορίζει ότι η προσαύξηση τις οποία θα έχουν οι ορισμένες συντάξεις, οι οποίες θα καταστούν υψηλότερες με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με το επίπεδο που ήταν με βάση τα σημερινά ποσοστά αναπλήρωσης, θα γίνει "εντός πέντε ετών ", δηλαδή μεταξύ 2019 -2023.