ΟΑΕΔ: Εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στην Αττική

ΟΑΕΔ: Εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στην Αττική

Την πρόθεση να υλοποιήσει εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στον νοµό Αττικής ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Μέσω του εργαστηρίου, θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού, συµβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συµβουλευτική ανάληψης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται, ότι µετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Το εργαστήριο ενεργοποίησης για τον νοµό Αττικής απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και θα υλοποιηθεί την Τρίτη 31/5/2016, από τις 09:30 έως τις 14:30.

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στους εργασιακούς συµβούλους της υπηρεσίας του ΟΑΕ∆, που είναι εγγεγραµµένοι.

∆ιευκρινίζεται, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.