Οι νέοι κανόνες για μετατάξεις - αποσπάσεις στο Δημόσιο

Οι νέοι κανόνες για μετατάξεις - αποσπάσεις στο Δημόσιο

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων και πώς θα αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στην κατανομή του προσωπικού. Ποιοι θα έχουν δικαίωμα αίτησης. 

Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο σύνολο του δημοσίου τομέα θα θεσμοθετήσει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντός του Ιουνίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη των κενών σε καίριους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών.

Μετά τη διαδικασία της προνομοθετικής διαβούλευσης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των διατάξεων που θα κατατεθούν στη Βουλή εντός του Ιουνίου.

Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος 

Η κινητικότητα μεταξύ φορέων του Δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα μοπορεί να έχει τη μορφή απόσπασης.

Θα παρέχονται κίνητρα για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά όπου υπάρχει μειωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Θα υπάρχει η υποχρέωση παραμονής σε μια θέση έπειτα από διορισμό ή μετάταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Για την κινητικότητα ομοειδών φορέων θα προβλεφθεί θα προβλεφθεί η δυνατότητα για απλουστευμένες διαδικασίες μετάταξης. 

Βασική καινοτομία του σχεδίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Εθνους, είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου υπουργείου, δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένης διοίκησης, δήμου ή περιφέρειας, να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος.