Δήμος Λαμίας: Πρόσληψη 15 εργατών

Δήμος Λαμίας: Πρόσληψη 15 εργατών

Δεκαπέντε άτομα θα προσληφθούν από τον Δήμο Λαμίας.

O δήμος Λαμίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ