Δήμος Σαμοθράκης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Δήμος Σαμοθράκης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Δεκαπέντε άτομα θα βρούν εποχιακή εργασία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

O δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαπέντε  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Υδροθεραπευτηρίου και Κάμπινγκ που εδρεύουν στη Θέρμα Σαμοθράκης, καθώς και των υπηρεσιών Λαογραφικού Μουσείου και Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ