Πρόσληψη 2 εργατών στη ΔΕΗ

Πρόσληψη 2 εργατών στη ΔΕΗ

H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ της ΔΕΗ (Κεντρικές Υπηρεσίες), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 01.07.2016 μέχρι 08.07.2016 και από ώρα 09.00 έως 13.00 στη Γραμματεία της ΔΕΘ (30ς όροφος), Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 41 – ΑΘΗΝΑ, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

– Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος

– Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κλπ)

– Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία της ΔΕΘ στην ανωτέρω Διεύθυνση και αρμόδια είναι η κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ.

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.