Δήμος Σαλαμίνας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Δήμος Σαλαμίνας: Πρόσληψη 10 ατόμων

O δήμος Σαλαμίνας θα προχωρήσει στην κάλυψη δέκα θέσεων εργασίας.

O δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ