Θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

Δύο άτομα θα προσληφθούν στον Δήμο Χανίων.

O δήμος Χανίων εγκρίνει την άμεση πρόσληψη, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4 ώρες), διάρκειας δύο (2) μηνών (με καλή γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ) για τον άρτιο σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση της δράσης του Δήμου Χανίων, “Αγροτικός Αύγουστος 2016” .