Προσλήψεις 27 μουσικών στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις 27 μουσικών στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠ.ΠΟ.Α.),προκηρύσσει είκοσι επτά (27) συνολικά θέσεις καθηγητών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. 2016 και τον διετή καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προγραμματισμό του.