Δήμος Πάρου: Προσλήψεις ναυαγοσωστών

Δήμος Πάρου: Προσλήψεις ναυαγοσωστών

O δήμος Πάρου προχωρά σε εποχιακές προσλήψεις.

Στην προκήρυξη δύο θέσεων για ναυαγοσώστες µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) µήνα, προχώρησε ο δήμος Πάρου.