Δήμος Ηγουμενίτσας: Προσλήψεις εργατικού προσωπικού

Δήμος Ηγουμενίτσας: Προσλήψεις εργατικού προσωπικού

O δήμος Ηγουμενίτσας προχωρά σε προσλήψεις.

Στην προκήρυξη πρόσληψης εργατικού προσωπικού συνολικού αριθμού 8 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα και για τον μήνα Αύγουστο για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου προχωρά ο δήμος Ηγουμενίτσας με την υπ’ αριθμό 246/2016 απόφαση του Δ.Σ., και την υπ. Αριθμ. 117128/10-08-2016 έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.