Προσλήψεις 4 ατόμων στην Τήνο

Προσλήψεις 4 ατόμων στην Τήνο

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων, ως εξής:

Α) Μία (1) θέση Νεωκόρου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων – Νυκτοφυλάκων – Νεωκόρων.

Β) Δύο (2) θέσεις Νυχτοφυλάκων, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων – Νυκτοφυλάκων – Νεωκόρων και

Γ) Μία (1) θέση Κηπουρού, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 3 Κηπουρών – Εκθετών.