Από τους Δήμους μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στις Δομές κατά της φτώχειας

Από τους Δήμους μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στις Δομές κατά της φτώχειας

Μέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν από τους Δήμους οι νέες προσλήψεις εργαζομένων που θα στελεχώσουν τις Δομές κατά της Φτώχειας, διευκρινίζει το Υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας ότι οι ήδη εργαζόμενοι σε αυτές θα μοριοδοτηθούν, λόγω της εμπειρίας τους, με πολύ υψηλά μόρια.

Οι προσκλήσεις των Περιφερειών προς τους δικαιούχους για μεν τα Κέντρα Κοινότητας έχουν δημοσιευτεί όλες, εκτός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ για τις Δομές κατά της Φτώχειας έχουν δημοσιευτεί οι περισσότερες, εκτός από εκείνες των Περιφερειών Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Αντίστοιχα, πάνω από τους μισούς δήμους έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις χρηματοδότησης για Κέντρα Κοινότητας.

Είμαστε σε επαφή και συνεργασία με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, προκειμένου οι Περιφέρειες και οι δήμοι να επιταχύνουν στο μέγιστο βαθμό τις διαδικασίες προσκλήσεων και υποβολής προτάσεων και την άμεση έναρξη λειτουργίας των νέων δομών, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.

Οι 450 Δομές κατά της Φτώχειας και τα Κέντρα Κοινότητας (έναντι των 168 που υπάρχουν σήμερα), με 1.400 θέσεις εργασίας έναντι των 700 σημερινών, σχεδιάστηκαν από τον Οκτώβριο του 2015, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους δήμους και θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 100.000.000 ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ.