Θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού

Θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού

Θέσεις εργασίας υπάρχουν για το "Χαμογέλο του παιδιού".

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό.

Το όνειρο του 10χρονου Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σήμερα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς, με όραμα: το Χαμόγελο κάθε παιδιού, υλοποιεί πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων που απειλούν τα παιδιά. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανακοινώθηκαν θέσεις εργασίας για τις ανάγκες των δράσεών του.

Ψυχολόγος – Κέρκυρα

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά

Προϋπηρεσία

Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Παιδαγωγός / Εργοθεραπευτής – Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο

3ετής προϋπηρεσία σε κοινωνικές δομές

Άριστη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Οffice, Οutlook, Εxcel, Powerpoint)

Εκπαίδευση σε παιγνιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία

Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας υπό πιεστικές συνθήκες, εργασία σε ομάδα

Γνώσεις εικαστικών

Καλλιτεχνικές δεξιότητες

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας

Εργασία σε νοσοκομεία – κέντρα υγείας

Εθελοντική εμπειρία

Κοινωνικός Λειτουργός – Τρίπολη

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία 3 ετών

Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου

Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ