Δήμος Λεβαδέων: Προσλήψεις 24 ατόμων

Δήμος Λεβαδέων: Προσλήψεις 24 ατόμων

Ο δήμος Λεβαδέων προχωρά στην προκήρυξη πρόσληψης 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017).

Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες).

Οι θέσεις ανά ειδικότητα:

Ένας Συντονιστής Εργου
Ένας Οικονομικός Διευθυντής
Ένας Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης
Ένας Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
Ένας Λογιστής
Ένας Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
Ένας Συντονιστής των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών
Πέντε Κοινωνικοί Λειτουργοί (1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα)
Πέντε Επιστάτες Διαμερισμάτων (1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα)
Δύο Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα)
Πέντε (5) Διερμηνείς (1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα)