Δήμος Καλαμαριάς: Προσλήψεις 28 ατόμων

Δήμος Καλαμαριάς: Προσλήψεις 28 ατόμων

O δήμος Καλαμαριάς εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλήρωσης των κάτωθι θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου ΦΕΚ 2099/Β/27-08-2013.

Αναλυτικότερα ανοιχτές είναι οι παρακάτω θέσεις εργασίας:

2 θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών

3 θέσεις κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1 θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρου)

22 θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας