Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Αθηναίων.

Η ανακοίνωση αφορά τη πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δεκατεσσάρων (14) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι από 31-01-2017 έως και 09-02-2017. Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Δημάρχου.