Δήμος Βέροιας: Ποιες θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές

Δήμος Βέροιας: Ποιες θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές

Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Βέροιας.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».