Προσλήψεις στη ΔΕΗ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις

Προσλήψεις στη ΔΕΗ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι οι παρακάτω:

  • 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού) (Τ4/Γ)
  • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β)
  • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)
  • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)
  • 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε)
  • 2 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ