ΕΦΚΑ: Έτσι θα μεταβιβάζεται η επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου

ΕΦΚΑ: Έτσι θα μεταβιβάζεται η επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου

Η έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το αρχικό ποσό της σύνταξης του θανόντος.

Οι όποιες αλλαγές στο τελικό ποσό θα καθορίζονται εκ των υστέρων από την ΗΔΙΚΑ. Τούτο προκύπτει από έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που αποσαφηνίζει πώς θα πραγματοποιείται η έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι τα ποσοστά που ορίζονταν από τις καταστατικές διατάξεις του εκάστοτε τέως Ταμείου θα υπολογίζονται στο αρχικό ποσό της σύνταξης του θανόντος. Στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις θα αναγράφονται τα ανωτέρω ποσά με την σημείωση ότι σε αυτό θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4387/16, όπως ισχύει.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος του τ.ΤΕΑΥΕΚ ο οποίος πέθανε τον 3/2017, ελάμβανε σύνταξη 273,676 ευρώ (επανυπολογισμένη). Η σύνταξη του θανόντος πριν τον επανυπολογισμό ήταν 356,31 ευρώ. Συνεπώς, η απόφαση για απονομή επικουρικής λόγω θανάτου συνταξιούχου θα υπολογιστεί με το ποσοστό που ορίζει το καταστατικό τ.ΤΕΑΥΕΚ, 60%, επί του ποσού που ελάμβανε ο θανών πριν τον επανυπολογισμό δηλ. στα 356,316. Στην συνέχεια ο επανυπολογισμός του ποσού θα γίνεται από την ΗΔΙΚΑ η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία.