Διάκριση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Διάκριση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατάφερε να καταλάβει την δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένος για τη σχέση λιμανιού-πόλης, πίσω από αυτό της Στοκχόλμης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η διάκριση της ΟΛΘ ΑΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής της διοίκησης της εταιρείας να συνδέσει λειτουργικά το λιμάνι με τον πολεοδομικό ιστό, καθώς βρίσκεται στην «καρδιά» του ιστορικού κέντρου.

«Για πολλούς, το λιμάνι είναι μία περιοχή της πόλης, ανεξερεύνητη και μυστήρια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτές τις αντιλήψεις θέλησε ο ΟΛΘ να εξαλείψει. Την περίοδο Αύγουστος 2010 - Ιούλιος 2011, η διοίκηση αποφάσισε την έναρξη ενός προγράμματος το οποίο στόχευε στο να επικοινωνήσει το λιμάνι και τον ρόλο που διαδραματίζει, στην τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα με τον τίτλο ‘’Γνωρίζοντας το μυστικό λιμάνι’’, περιελάμβανε συνολικά 19 δράσεις, σε πολλές από τις οποίες η ΟΛΘ Α.Ε. ήταν συνδιοργανωτής με φορείς της πόλης, ενώ προσήλκυσε πάνω από 30.000 ανθρώπους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι δράσεις διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες:

-Πρώτον, εκείνες που είχαν στο επίκεντρο τους νέους ανθρώπους.

-Δεύτερον, εκείνες που εστιάζονταν στην ευρύτερη κοινωνία.

-Τρίτον, εκείνες που είχαν στο επίκεντρο τους εμπλεκόμενους με το λιμάνι φορείς (χρήστες, προμηθευτές, φορείς πόλεις).