Ναύλωση φορτηγού πλοίου από τη Revoil

Ναύλωση φορτηγού πλοίου από τη  Revoil

Η  100% θυγατρική της Revoil  Άριστον Α.Ε.Ε.Π.Ν. προχώρησε στη ναύλωση του φορτηγού πλοίου BLUE ANGEL, με διάρκεια ναύλωσης από 11 μήνες (το ελάχιστο) μέχρι 13 μήνες (το μέγιστο) και ημερήσιο έσοδο 9.500 δολάρια.


Η  συμφωνία πρόκειται να αποφέρει συνολικά έσοδα ύψους 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου (υπολογίζοντας 11 μήνες ναύλωσης). Συγκεκριμένα το πλοίο παραδόθηκε στους ναυλωτές του αφού ολοκλήρωσε τον προγραμματισμένο δεξαμενισμό του στη Κίνα.