ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνο “εφιάλτης” για την κυβέρνηση

Τρίμηνο “εφιάλτης” για την κυβέρνηση
Η Κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της περίπου 80 ημέρες ως τις αρχές Φεβρουαρίου 2011 που επιστρέφει η τρόικα στην Αθήνα...

Η Κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της περίπου 80 ημέρες ως τις αρχές Φεβρουαρίου 2011 που επιστρέφει η τρόικα στην Αθήνα προκειμένου να δρομολογήσει μια σειρά φιλόδοξες διαρθρωτικές αλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα επικεντρώσουν την προσοχή τους σε οκτώ πεδία δράσης στα οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει επιτύχει ουσιαστική πρόοδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη τέταρτη δόση του δανείου της τρόικας ύψους 15 δισ. ευρώ.Ταυτόχρονα όμωςυπάρχουν μια σειρά παράγοντες,άλλοι που αφορούν την αυτή καθαυτή εκτέλεση του Προγράμματος Σταθεροποίησης και άλλοι που έχουν σχέση με την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια,που προβληματίζουν τον πρωθυπουργό κ. Γ.Παπανδρέου και τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι αναγνωρίζουν στις κατ΄ ιδίαν συνομιλίες τους ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ιδιαίτερη δυσκολία και θα απαιτήσει λεπτούς χειρισμούς.

Τα πεδία δράσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», η τρίτη αποστολή αξιολόγησης της τρόικας θα φθάσει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και θα εκτιμήσει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 (αλλά ουσιαστικά θα εξετάσει κυρίως τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο). Συγκεκριμένα το «μπλοκάκι της τρόικας» εν όψει της αποστολής του Φεβρουαρίου περιέχει οκτώ συγκεκριμένα πεδία δράσης.

1. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2010 σε ένα επίπεδο πολύ κοντά στον στόχο που έχει τεθεί στο πρόγραμμα, ο οποίος είναι τα 18 δισ. ευρώ.

2.Η Βουλή θα πρέπει να έχει υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος θα περιέχει επιπλέον μέτρα αποδόσεως ίσης με 2,5% του ΑΕΠ τα οποία συμφωνήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και θα προβλέπει τη μείωση του ελλείμματος κάτω από τα 17 δισ. ευρώ.

3. Σημαντικές και ορατές αλλαγές θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών έτσι ώστε να ανακτηθεί το momentum των πρώτων μηνών εφαρμογής του προγράμματος. Οι πρώτες αποφάσεις για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο.

4. Κεντρικό ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης θα είναι οι ενέργειες που θα έχουν γίνει για τη μείωση της σπατάλης και του συνολικού κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΔΕΚΟ. Τα σχέδια εξυγίανσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι μετατάξεις προσωπικού πρακτικώς να έχουν ξεκινήσει.

5. Η επιτάχυνση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον εκσυγχρονισμό των φοροεισπρακτικών μηχανισμών θεωρείται η κρισιμότερη προϋπόθεση για την επιτυχία της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

6. Η ολοκλήρωση της υλοποίησης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης με την εφαρμογή της στα επικουρικά ταμεία θα «μετρήσει» καθοριστικά.

7. Η έναρξη του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ και η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κόστους τα οποία υπάρχουν στον προϋπολογισμό είναι ένας ακόμη «κρίσιμος δείκτης» για την τρίτη αξιολόγηση.

8. Μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων θεωρούνται πολύ σημαντικές για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει τα κενά του στα κυβερνητικά δρώμενα, τόσο σε συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών όσο και σε «μυστικές αποστολές» στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο, έχει ερεθίσει τη φαντασία κυβερνητικών κύκλων.

Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι η «παρουσία Παπαδήμου» σηματοδοτεί μια «διαρχία στην οικονομία» και ότι με τη δράση του περιορίζεται εκ των κράτους και να δημιουργήσει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πεδίο αναμένεται η διά νόμου εξειδίκευση των περιπτώσεων στις οποίες οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών.

Η αναβαθμισμένη εσχάτως παρουσία του κ. Λουκά Παπαδήμου πραγμάτων η εξουσία του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Το υπουργείο Οικονομικών δεν συμμερίζεται την παραπάνω διαπίστωση καθώς θεωρεί ότι ο κ. Παπαδήμος ασκεί άριστα τα καθήκοντά του ως οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού. Αλλοι πάντως διαβλέπουν ότι οικοδομείται μια «άτυπη διαρχία», όχι τόσο με τον υπουργό Οικονομικών αλλά κυρίως με τον κ. Γ. Προβόπουλο. Ο διοικητής της ΤτΕ, παρά το κύρος, τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει αποκτήσει λόγω του μνημονίου και τη θεσμική συμμετοχή του ως κεντρικού τραπεζίτη στο ευρωσύστημα, φαίνεται ότι δεν έχει τη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό που θα επέβαλλε η θέση του αφού ο κ. Παπανδρέου φέρεται να προτιμά στην παρούσα φάση τη συνεργασία με τον κ. Παπαδήμο. Πηγή: tovima

Πηγή: newscode.gr